Wie of wat definieer jou.

Is dit nie net wonderlik hoe ons as mense ons lewens aanpas en verander om in te pas of aanvaar te word nie. Iewers het iemand besluit jy moet deel wees van die groep jy moet alles doen om in te pas, jy is te bang om jou mening te lig of om te sing of te dans want wat gaan die mense tog dink of se. As ek so na my eie lewe kyk, ai die dans ding, ek is mal oor dans en musiek maar dit kos altyd baie moed bymekaar skraap voor ek begin dans. Die dans eindig amper dan het ek eers die moed en net wanneer dit lekker begin raak is die aand verby. Is daar goed in jou lewe wat jy nie doen nie omdat jy bang is om uit te staan of om gesien of gekritiseer te word? Wel ons is gemaak om uit te staan, elkeen van ons is uniek en spesiaal en ons mag maar anders wees en uitstaan. Die vraag is egter hoe hanteer jy ander mense wat anders is of dinge anders doen as die norm, is jy deel daarvan om te veroorsaak dat mense te bang is om hulself te wees.

Ons is hier om die beste in ander mense te laat uitkom. Ons is nie hier om ander mense se selfbeeld of selfvertroue n knou te gee nie. Dis tyd dat ons introspeksie doen en kyk waste invloed het wat ek doen of se op ander mense. Ons word nie gedifinieer deur wat ons het of wat ons doen of verdien of hoe ons lyk nie, ons word gedefinieer deur wie ons is as mens, jou integriteit, beginsels, waardes en geloof is wat jou maak wie jy werklik is. Leef elke dag met passie deurnis en onvoorwaardelike liefde,

Praktiese “Hands On” Dag tot Dag hulp

Almal het raad, oral kan jy boeke by dosyne kry oor hoe om my lewe te verbeter wat om hier te doen en wat om daar te doen, tot jy kom by jou eie lewe, hoe pas ek die goed toe in praktyk, maklik om te skryf wees positief, beplan, kry doelwitte ens, ens ens, maar hoe in dees aarde doen ek dit in die praktyk. Julle ken almal die situasies, my kind luister nie as ek praat nie, my kind jok vir my, my man of vrou skel aanmekaar, ek dink ek doen goed net om uit te vind ek het weer droog gemaak. Hoe hanteer ek al die goed. Ek gee nie om hoe ander mense dit hanteer nie, of wat hulle gedoen het nie ek is anders, hoe hanteer ek myne.

Ek het beslis nie vir jou raad of antwoorde nie, maar jy het, ek kan jou help om daai antwoorde by jouself te kry en prakties elke dag toe te pas en jou kry om daarby te hou. Al wat ek kan bied is eerlikheid, ek gaan beslis nie jou gevoelens spaar nie, en ondersteuning soos jy nog nooit ervaar het nie.

Vir praktiese “hands on” ondersteuning stuur e-pos of SMS en ons sal jou kontak.

Is jou verhouding op die rotse, Wat vernietig verhoudings? 4

In ons reeks oor wat ons verhouding vernietig het ons reeds gekyk na selfsugtige eise wat ons aan mekaar stel. Ons het gesien Kobus het Karin geforseer om seks te beoefen al wou sy nie aangesien een van haar top emosionele behoeftes nie bevredig is nie en sy nie op daai stadium liefde ervaar het vir Kobus nie. Die geheim van selfsugtige eise is dat ons dit sal verander na ‘n versoek met inagneming van die ander se gevoelens.  Dink net hoe wonderlik sou dit gewees het as Karin vir Kobus kon reguit  se sy het nie behoefte aan omgang nie en Kobus haar ordentlik gevra het hoekom nie en sy reguit sonder vrees kon antwoord dat sy afgeskeep voel.

En dis hier waar die kern van alle probleme is. Ons ken mekaar nie werklik nie, ons verstaan nie mekaar se behoeftes nie en is te bang om openlik oor die behoeftes te gesels aangesien ons bang is ons maak die ander persoon seer of die gesprek ontketen ‘n bakleiery.

So wat is die top tien emosionele behoeftes. Hierdie is slegs ‘n riglyn en daar is nog baie,  maar uit navorsing is dit duidelik dat hierdie tien die mees algemene by mans en vrouens is, die groot verskil is egter, die orde waarin hulle rangskik word verskil verskriklik tussen mense en nog erger tussen mans en dames.

So hier is die tien, kyk watter is vir jou belangrik en merk in  prioriteit van een tot tien.

Toegeneentheid– Uitdrukking van liefde deur drukkies, kaartjies, blomme, oproepe ens.

Seksuele vervulling – Om mekaar se seksuele behoeftes te verstaan en mekaar in ag te neem rakende dit.

Gesprekvoering – Om elke dag tyd toe te laat om met mekaar te gesels en te deel wat gebeur het deur die dag sonder onderbreking.

Ontspannings kameraadskap – Om te verstaan wat elkeen se voorkeur is wanneer dit kom by ontspanning en buitemuurse aktiwiteite en dit saam te doen.

Eerlikheid en openheid – Om te alle tye eerlik te wees en openlik oor jou verlede en oor wat jy bedags doen en wanneer julle nie saam is nie.

Fisiese aantreklikheid – Om te weet wat jou eggenoot verwag van hoe jy moet lyk en te alle tye te probeer om hom of haar gelukkig te maak wat dit aanbetref.

Finansiële ondersteuning – Om te sorg dat finansies voldoende is en alles op datum betaal en gedoen is.

Huishoudelike ondersteuning – Om tuiste te skep waar almal ontspanne en veilig kan voel en mekaar ondersteun in wat gedoen moet word.

Familie verpligtinge – Om genoeg tyd toe te laat om betrokke te wees by familie aangeleenthede soos kinders versorg ens.

Weet jy watter een van hierdie tien die belangrikste is vir jou maat of aanvaar jy sommer wat belangrik is. Indien ons weet wat elkeen se behoeftes is kan ons onsself aanpas om daai behoeftes te bevredig en op die manier deponeer ons weer eenhede in daai emosionele bank.