Geld is die maatstaf waarmee ons die waarde wat ons toevoeg tot ‘n ander se lewe meet.

Besigheid is die manier hoe ons die waarde toevoeg.

Bemarking is die aanduiding van watter manier gebruikĀ  moet word om die waarde toe te voeg.