In ons reeks oor wat ons verhouding vernietig het ons reeds gekyk na selfsugtige eise wat ons aan mekaar stel. Ons het gesien Kobus het Karin geforseer om seks te beoefen al wou sy nie aangesien een van haar top emosionele behoeftes nie bevredig is nie en sy nie op daai stadium liefde ervaar het vir Kobus nie. Die geheim van selfsugtige eise is dat ons dit sal verander na ‘n versoek met inagneming van die ander se gevoelens.  Dink net hoe wonderlik sou dit gewees het as Karin vir Kobus kon reguit  se sy het nie behoefte aan omgang nie en Kobus haar ordentlik gevra het hoekom nie en sy reguit sonder vrees kon antwoord dat sy afgeskeep voel.

En dis hier waar die kern van alle probleme is. Ons ken mekaar nie werklik nie, ons verstaan nie mekaar se behoeftes nie en is te bang om openlik oor die behoeftes te gesels aangesien ons bang is ons maak die ander persoon seer of die gesprek ontketen ‘n bakleiery.

So wat is die top tien emosionele behoeftes. Hierdie is slegs ‘n riglyn en daar is nog baie,  maar uit navorsing is dit duidelik dat hierdie tien die mees algemene by mans en vrouens is, die groot verskil is egter, die orde waarin hulle rangskik word verskil verskriklik tussen mense en nog erger tussen mans en dames.

So hier is die tien, kyk watter is vir jou belangrik en merk in  prioriteit van een tot tien.

Toegeneentheid– Uitdrukking van liefde deur drukkies, kaartjies, blomme, oproepe ens.

Seksuele vervulling – Om mekaar se seksuele behoeftes te verstaan en mekaar in ag te neem rakende dit.

Gesprekvoering – Om elke dag tyd toe te laat om met mekaar te gesels en te deel wat gebeur het deur die dag sonder onderbreking.

Ontspannings kameraadskap – Om te verstaan wat elkeen se voorkeur is wanneer dit kom by ontspanning en buitemuurse aktiwiteite en dit saam te doen.

Eerlikheid en openheid – Om te alle tye eerlik te wees en openlik oor jou verlede en oor wat jy bedags doen en wanneer julle nie saam is nie.

Fisiese aantreklikheid – Om te weet wat jou eggenoot verwag van hoe jy moet lyk en te alle tye te probeer om hom of haar gelukkig te maak wat dit aanbetref.

Finansiële ondersteuning – Om te sorg dat finansies voldoende is en alles op datum betaal en gedoen is.

Huishoudelike ondersteuning – Om tuiste te skep waar almal ontspanne en veilig kan voel en mekaar ondersteun in wat gedoen moet word.

Familie verpligtinge – Om genoeg tyd toe te laat om betrokke te wees by familie aangeleenthede soos kinders versorg ens.

Weet jy watter een van hierdie tien die belangrikste is vir jou maat of aanvaar jy sommer wat belangrik is. Indien ons weet wat elkeen se behoeftes is kan ons onsself aanpas om daai behoeftes te bevredig en op die manier deponeer ons weer eenhede in daai emosionele bank.