Wat ‘n wonderlike ervaring om mense se lewens te sien verander deur net hul denke te verander. Wonderlike voorreg om met dame in Washinton DC te werk wat werklik baie probleme tuis ervaar. Net deur haar denke te laat verander om die mooi in haar lewe te sien en  nie net te fokus op die slegte nie het haar omstandighede totaal verander. Dit gaan nog moeilik by die huis maar die manier wat sy dit hanteer is anders en daarom ervaar sy dit nie meer so negatief nie. Waarop fokus jy vandag, sien jy altyd  die negatiewe of is jy dankbaar vir die mooi in die lewe? Begin maak ‘n lysie van die mooi wat jy vandag ervaar het, ‘n drukkie van ‘n kind, ‘n glimlag, ‘n mooi dag, verander jou denke en jy verander jou lewe. Onthou vandag se probleme is die aanloopbaan vir more se sukses.